ก้าวสู่ปี่ ที่ 11 กับนิตยสาร Gmag

1st Decade  The Guitar Mag Party Anniversary ก้าวสู่ปี่ ที่ 11 กับนิตยสารเพลงที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในเมืองไทย Date: 25-01-55 ลานพาร์ค พารากอน สยาม พารากอน 18.00 น. เป็นต้นไป  กับการมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักดนตรี ที่อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วม โดยการร่วมโหวต ศิลปิน/นักดนตรี ที่ควรค่าแก่การได้รับรางวัลมากที่สุด ซึ่งประกอบไปด้วย 11 รางวัล คือ…… READ MORE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s